Vi utför följande arbeten

Markentreprenad

Kaked Bygg bedriver sin verksamhet i Stockholm på större och mindre projekt med RAM-avtal med Vattenfall. Vi bygger ny infrastruktur och vårt arbete innebär schakt och förläggning av el, fiber och belysning samt totala återställningar.

Berghantering – SIMPLEX – Ett världspatent

Vi är licensierade för utförande av stenspräckning av berg. Vi har även andra metoder för att hantera berg, så som hydraulisk stenspräckning.
Simplex- ett världspatent. Den först berg- & stenspräckningspatronen med separat tändare i världen. Ett världspatent för framtiden. Säkrare, effektivare och framtidsäkrad.

Material transporter

Vi transporterar själva allt material och maskiner till och från våra projekt. Vi är även delägare i Haninge Åkeri som även medför ett otroligt utbud av specialtransporter.

Skärgårdsentreprenad och sjötransport

Kaked Bygg har lång erfarenhet av arbeten ute i skärgården. Här ser vi till att alla hushåll får el och fiber installerat. Som alla vet så är logistiken en stor utmaning i skärgården, men med hjälp av båtar, helikoptrar, terrängfordon så blir allt möjligt för oss.

Trafikanordningsplan

Vi gör vägarbete säkert. Med många år av erfarenhet och god kontakt med kommuner och myndigheter, kan vi ge våra kunder och beställare kompletta TA-planer och säkra arbetslaster. Vi har alla våra vägprodukter själva vilket gör oss oberoende av externa leverantörer.

Snöröjning

Vi har kontrakt i Tyresö kommun med att snöröja och sanda deras vägar, gator och torg.

Kontakta oss för offert